“นกเขาไม่ขัน” เกิดเพราะอะไรและมีวิธีแก้หรือไม่?

คุณทราบหรือไม่ว่า!! โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่พบบ่อย และก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันในหลายด้าน

ผู้ชายทั่วโลกเป็นโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากกว่า 100 ล้านคน ประมาณว่า 52% ของชายอายุ 40-70 ปี มีอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับใดระดับหนึ่ง ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึง ภาวะที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะร่วมเพศได้อย่างมีความพอใจ อาการนี้อาจเกิดขึ้นกับผู้ชายในช่วงวัยใดก็ได้ แต่ก็มักจะพบมากขึ้นตามอายุทิ่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้กลไกในการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายค่อนข้างมีความซับซ้อน อธิบายได้ว่าเกิดจากสิ่งเร้าเข้ามากระตุ้นสมองให้ส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งสัญญาณเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปทำให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชาย ส่งผลให้อวัยวะเพศชายขยายใหญ่ขึ้น ลักษณะของเนื้อเยื่อของอวัยวะเพศชายมีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เรียงตัวกันเป็นแท่ง การแข็งตัวของอวัยวะเพศชายจะเกิดขึ้นเมื่อมีเลือดเข้าสู่เนื้อเยื่อนี้และมีการขยายตัวเต็มที่ การขยายตัวดังกล่าวจะไปกดเส้นเลือดดำทำให้เลือดไหลออกจากอวัยวะเพศชายได้น้อย

 

อะไรบ้างที่เป็นสาเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
สาเหตุของการเสื่อสมรรถภาพทางเพศ นั้นอาจเกิดจากการสะดุดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่กล่าวมา โดยอาจมีสาเหตุจากปัญหาทางร่างกายหรือจิตใจก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุนั้นอาจเกิดได้หลายสาเหตุทั้งจากสุภาพกายเป็นสาเหตุนำ อาท

1.ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย
2.โรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน, โรคความดันโลหิตสูง, โรคทางหลอดเลือด
3.การผ่าตัดบางอย่าง
4.จากสุขภาพใจที่ผิดปกติ เช่นความเครียด, ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความสำคัญของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นจริงๆ เป็นเรื่องที่ดูเล็กแต่ไม่เล็กเลย ในระยะยาวอาจนำพาสู่ปัญหาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและความสุขในการใช้ชีวิตคู่ที่ควรจะราบรื่นได้

การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
การวินิจฉัย และการรักษา ต้องการการพูดคุยตรวจร่างกายและตรวจเพิ่มเติม เพื่อประเมินปัญหาที่อาจะซ่อนอยู่ เพื่อได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ในที่นี้จะกล่าวถึงทางเลือกในการรักษาบางส่วน
1.การรับประทานยากลุ่ม Phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitors exe.Sildenafil,tadalafil,vardenafil มักจะถูกเลือกให้เป็นการแก้ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นลำดับ ยกเว้น ว่าจะมีข้อห้ามในการใช้ยา เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ได้รับยา กลุ่ม nitrate ในการรักษา,หรือผู้ป่วยที่มีสุขภาพแข็งแรงพอต่อการมีเพศสัมพันธ์
2. ยาช่วยการแข็งตัวแบบสอดใส่ที่ท่อปัสสาวะ (alprostadil intra-urethrak suppositories)
 อาจใช้สำหรับคนที่ยาแบบรับประทานไม่ได้ผลหรืออาจใช้ร่วมกับการรักษาแบบอื่นๆ ได้ แต่เป็นวิธีที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนัก 3.ยาฉีดกระตุ้นการแข็งตัวแบบฉีดเข้าอวัยวะเพศ (intracavernous vasoactive drug injection therapy) สำหรับวิธีนี้ ผู้ใช้ต้องได้รับการสอนวิธีฉีดยาที่เหมาะสมและปรับขนาดยา และติดตามผลข้างเคียงของการรักษาเช่นพังผืดบริเวณอวัยวะเพศ
3.การรักษาอื่นๆ เช่น ยาเพิ่มระดับฮอร์โมนในเพศชายสำหรับผู้ที่มีระดับฮอร์โมนเพศต่ำ
4. กระบอกสุญญากาศ ( vacuum constriction devices )
5.การผ่าตัดรักษา penile prosthesis implantation อาจเลือกใช้ในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการใช้ยาในการรักษา “โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเรื่องเล็ก ที่ไม่เล็ก อย่าละเลยนะครับ”

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thai Best Brands
Logo