10 อันดับ ร้านขายตะกร้าของขวัญคุณภาพดีในปี 2024

10 อันดับ ร้านขายตะกร้าของขวัญคุณภาพดีในปี 2024


Doikham

งานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ตามหลักการดำเนินการของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 และ 2 โดยผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ดอยคำ” ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการจัดจำหน่าย โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (ประธานมูลนิธิโครงการหลวง) ได้ประทาน
รูปแบบเครื่องหมายการค้า เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยในช่วงแรก ใช้เครื่องหมายการค้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มีลักษณะเครื่องหมายการค้าดังนี้

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราโชบายให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ารับช่วงดำเนินกิจการโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปจากมูลนิธิโครงการหลวง จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ในชื่อ “บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537และพัฒนาการจัดจำหน่ายให้มีการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น และได้ปรับเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าใหม่ให้ทันสมัยในปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา

ผลิตภัณฑ์ดอยคำ ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน จากกลุ่มผู้รักและใส่ใจสุขภาพ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ กระแสการดูแลตัวเอง และรูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ทำให้ฐานผู้บริโภคจากเดิมเน้นกลุ่มครอบครัว ขยายสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่และวัยทำงาน ที่มีเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตนชัดเจน เป็นผู้รักสุขภาพ และสรรหาสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองเสมอ ดอยคำจึงปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ใหม่ ให้สื่อถึงความเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงง่าย ชัดเจน และทันสมัย  โดยแนวคิดการออกแบบได้กลับไปสู่ตราสัญลักษณ์เริ่มต้นที่ก่อตั้งในปี 2515สื่อถึงอุดมคติแห่งความสมบูรณ์ของชีวิตและหัวใจ ของความเป็นผลผลิตแบบดอยคำ โดยเริ่มใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ในปี 2559

สนใจกระเช้าปีใหม่ดอยคำ  กระเช้าสินค้าโครงการหลวง สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านดอยคำทุกสาขา

เว็บไซต์ : www.doikham.co.th

www.facebook.com/Eorganicss


Lemon Farm

กระเช้าของขวัญ

ร้านเลมอนฟาร์ม เป็นองค์กรของสมาชิกและผู้บริโภคที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตในชนบทถึงกัน และช่วยเหลือกันในด้านการสร้างสุขภาพเสริมชุมชน   สืบสานวัฒนธรรม ด้วยหวังจะ มีส่วนเอื้อให้เกิดสุขภาพดีของทุกคนและของสังคมมากยิ่งขึ้น

 เลมอนฟาร์มเป็นตลาดทางเลือกในการให้บริการ และกระตุ้นการผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์ ที่ปลอดภัยจากสารเคมีเป็นพิษ โดยเฉพาะเกษตรธรรมชาติ เพื่อสร้างสุขภาพผู้บริโภค และเกษตรกรผู้ผลิตก็มี ชีวิตที่ปลอดภัยและดีต่อสิ่งแวดล้อม ขณะนี้การพัฒนาอาหารเกษตรธรรมชาติ ใหม่ๆ กำลังเข้มข้นขึ้น

ร้านเลมอนฟาร์ม มุ่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ที่เลมอนฟาร์มฯ ทีมงานได้พยายามจัดหา และคัดสรรอาหารธรรมชาติ คุณภาพสูงเพื่อเป็น ทางเลือกสุขภาพดี สำหรับผู้บริโภคและสมาชิก โดยยึดหลักชีวจิต, แม็คโครไบโอติกส์ และสนับสนุนชุมชนผู้ผลิตในชนบท

พันธกิจ
สร้างสรรค์อาหารธรรมชาติ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่าน

–  เป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ใช้กิจกรรมทางการตลาดเป็นปัจจัยขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภคช่วยผู้ผลิตในชนบท และการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม
– พัฒนาสร้างสรรค์อาหารเกษตรอินทรีย์ และอาหารธรรมชาติให้เกิดมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีอาหารที่ดี เพียงพอต่อสุขภาพ
– ชักชวนและเชื่อมโยงเกษตรกรขนาดเล็ก ให้เปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีที่อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สู่เกษตรอินทรีย์และเศรษฐกิจพอเพียงโดยสร้างปัจจัยตลาดรองรับผลผลิตที่เกิดขึ้นและรับซื้อในราคาเป็นธรรม (Fair Trade) อย่างต่อเนื่อง
–  สนับสนุนให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดี ด้วยการเปลี่ยนวิถีบริโภค และปรับการใช้ชีวิตสู่วิถีธรรมชาติ โดยการส่งเสริมองค์ความรู้ การฝึกอบรม ด้านการบริโภคในแนวทางธรรมชาติบำบัด เกษตรธรรมชาติ การบริหารจิตและกายที่สมดุล

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านเลมอนฟาร์ม

เว็บไซต์: www.lemonfarm.com


Premium fruit

กระเช้าของขวัญ

Premium fruit เปลี่ยนการมอบดอกไม้ธรรมดาให้กัน เป็นการมอบผลไม้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับ ด้วยของขวัญที่อัดแน่นไปด้วยประโยชน์และความสวยงามด้วยผลิตภัณฑ์ผลไม้สุขภาพของที่นี่ ไม่ว่าจะเป็น

ชุดเซตผลไม้ ชุดกล่องผลไม้ หรือกระเช้าผลไม้ของ Premium Fruit ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณได้ส่งมอบสิ่งดีกับให้ผู้ใหญ่ คนที่คุณรักหรือกลุ่มลูกค้าคนสำคัญของคุณ โดยคุณสามารถเลือกชนิดของผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ตามฤดูกาลนั้นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น Strawberry

Apple  Orange ผลไม้รวมโดยกระเช้าผลไม้ของเรามีตั้งแต่ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ จะเน้นการจัดอย่างสวยงาม ประณีต เน้นความเรียบง่ายแต่ดูดี และตัวผลไม้เองทุกผลก็ผ่านการคัดสรรอย่างดีที่สุด และให้ประโยชน์ต่อร่างกาย มีความหมายที่ดีและเป็นตัวแทนถึงคำอวยพรในวาระโอกาสสำคัญของคุณได้อีกด้วย หรือหากคุณต้องการกระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย จะนิยมจัดกระเช้าสีสดใส เพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยให้หายในเร็ววัน ดังนั้นกระเช้าผลไม้ของที่นี่จึงเหมาะทั้งสำหรับเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก เป็นของฝากผู้ใหญ่ ของเยี่ยมผู้ป่วย หรือแม้กระทั่งซื้อเป็นของขวัญให้ตัวคุณเองก็ได้เช่นกัน

ความพิเศษของกระเช้าผลไม้จาก Premium Fruit ก็คือมีหลากหลายขนาด และหลายราคา ลูกค้าสามารถเลือกได้ตามความต้องการเช่นกัน พิเศษ!!กระเช้าผลไม้สำหรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เหมาะสำหรับเป็นของขวัญด้วยเซทผลไม้เกรดพรีเมียม นำเข้าจากทั่วโลก

เงื่อนไขของการสั่งผลไม้

– ในการรับจัดกระเช้าของขวัญทางร้านใช้เวลาจัดกระเช้าและส่งสินค้าอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในเรื่องระยะเวลาจัดส่งลูกค้าสามารถสั่งสินค้าล่วงหน้าได้

– กรณีที่ลูกค้าสั่งสินค้าตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไปและต้องการให้จัดส่งในวันรุ่งขึ้นทางร้านจะสามารถรับจัดกระเช้าของขวัญและส่งสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

– หากพบว่าสินค้าไม่สดโดยเกิดจากความผิดพลาดของทาง Premium Fruit ทางเรายินดีเปลี่ยนสินค้าให้ทันที

– หากลูกค้าต้องการส่งผลไม้เพื่อเซอร์ไพร์สเป็นพิเศษโดยไม่ให้ติดต่อผู้รับกรุณาแจ้งทางร้านก่อน

– ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาลและความเหมาะสมโดยทางร้านจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีการเปลี่ยนแปลง

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:086-397-9429

เว็บไซต์: www.premium-fruit.com


Dujduan Florist

กระเช้าของขวัญ

ร้านดุจเดือนฟลอริส  เป็นการทำร้านออนไลน์ของร้านกชกรฟลอริส โดยคุณดุจเดือน ที่สะสมประสบการณ์กับน้าสาวมากว่า 10 ปี จึงได้จัดทำเวปไซด์เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างฐานลูกค้าในกลุ่ม ที่ใช้ SocialNetwork และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งร้านกชกรฟลอริสเปิดมาแล้วเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และได้จดทะเบียนห้างหุ่นส่วนจำกัดเรียบร้อย ซึ่งลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าและจ่ายเงิน โดยผ่านระบบการจ่ายของเวปไซด์ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ร้าน

บริการของที่นี่

– กระเช้าดอกไม้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญปีใหม่ ทรงสูง ทรงกลม

– ช่อดอกไม้ ช่อดอกไม้รวม ช่อดอกทานตะวัน ช่อดอกไม้แบบยาว ช่อดอกไม้แบบกลม ช่อดอกลิลลี่ ช่อดอกกุหลาบ

– แจกันดอกไม้ แจกันทรงสูง แจกันทรงกลม

– กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ ทรงสูง ทรงกลม

– ช่อดอกกุหลาบแดง กุหลาบขาว กุหลาบชมพู

– กล่องดอกไม้ ลังดอกไม้ กล่องกุหลาบ

– ดอกไม้ประดิษฐ์ แจกันแก้วทรงสูง แจกันตั้งโต๊ะ กรอบรูป กระถางกล้วยไม้

– ของขวัญ แบงค์พับ ตุ๊กตาหมี ช็อคโกแลต

– สำหรับคนพิเศษ ช่อดอกไม้ ตุ๊กตา ช็อคโกแลต กล่อง

เบอร์โทรติดต่อ: 092-773-3553

เว็บไซต์: www.dujduanflorist.com


GOODS OTOP

กระเช้าของขวัญ

GOODSOTOP Natural & Otop Gift Baskets จำหน่ายกระเช้าของขวัญสุขภาพและกระเช้าของขวัญโอทอป และบริการออกแบบกระเช้าสำหรับองค์กร และ บริษัท

GoodsOtop มุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเพื่อผู้บริโภค ทั้งในด้านรสชาติและคุณประโยชน์ ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค โดยเล็งเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมชุมชนหรือท้องถิ่น และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป เราจึงได้นำสินค้าที่มีคุณภาพจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ มารวบรวมไว้ในชุดของขวัญและกระเช้าของขวัญที่ร้าน GoodsOtop ที่นี่ที่เดียว!! อีกทั้งยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักภูมิปัญญาในความเป็นไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของเราอีกด้วย

GoodsOtop ได้สร้างสรรค์ชุดของขวัญและกระเช้าของขวัญด้วยความตั้งใจ ประณีตและใส่ใจทุกๆรายละเอียด ในสไตล์เป็นเอกลักษณ์ของ GoodsOtop ซึ่งได้นำความทันสมัยมาผสมผสานและประยุกต์กับสินค้าท้องถิ่นของไทย ในแบบที่ไม่ซ้ำใคร ภายในแนวคิดที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่นี่ยินดีที่จะส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่ทุกท่าน เพื่อมอบแด่คนที่ท่านรัก ห่วงใย และสื่อความหมายดีๆ ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในทุกๆโอกาสตลอดไป…

ผลิตภัณฑ์

– กระเช้าขนาดเล็ก

– กระเช้าขนาดกลาง

– กระเช้าขนาดใหญ่

ร้าน GOODSOTOP (กู๊ดส์โอทอป) จำหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหม่เพื่อสุขภาพ กระเช้าของขวัญ OTOP 
สำหรับเทศกาลปีใหม่ กระเช้าของขวัญวันเกิด และเนื่องในโอกาสพิเศษทุก ๆ เทศกาล ท่านลูกค้าสามารถเลือกสินค้า และสั่งสินค้า 
หรือแจ้งความต้องการเพิ่มเติมได้โดยตรงได้ที่ 
เบอร์โทรติดต่อ 092-491-4971 , 089-816-6684

เว็บไซต์: www.goodsotop.com


Sabuyjai

กระเช้าของขวัญ

ร้านสบายใจ เพราะที่นี่เชื่อว่า … ทุกคนปรารถนาจะมีสุขภาพดี ที่นี่จึงคัดสรรสินค้าคุณภาพจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษเป็นตัวแทนความห่วงใย ใส่ใจ ที่มอบให้แก่กันและกัน

ผลิตภัณฑ์

– อาหารเครื่องดื่มธัญพืชเพื่อสุขภาพ

– ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย

– ผลิตภัณฑ์ยา

– ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

– ของใช้ในบ้าน

– ผลิตภัณฑ์ดูแลพืชและสัตว์

–  ของขวัญสุขภาพ กระเช้าของขวัญปีใหม่ ของขวัญปีใหม่ กระเช้าของขวัญวันเกิด และชุดตักบาตรสังฆทาน

สนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านสบายใจทุกสาขา

เบอร์โทรติดต่อ: 02-399-1831-3

เว็บไซต์: welovesabuyjai.com


FruitNFlora

กระเช้าของขวัญ

FruitNFlora™ การันตีคุณภาพของสินค้าและบริการที่คุณจะได้รับ ด้วยบริษัทชื่อดังที่มอบหมายงานสำคัญให้อยู่เสมอ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ หรือ MRT และ บริษัทไทยกูลิโกะ เป็นต้น เพราะความสะดวกสบายและความพึงพอใจของลูกค้า คือสิ่งที่ทำให้ร้านดอกไม้ ผลไม้ FruitNFlora™ เติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยช่องทางการสั่งซื้อที่ง่าย การชำระเงินได้ตามความสะดวก ไม่ว่าจะโอนเงินผ่านหลากหลายบัญชีธนาคารของเรา หรือชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบ PayPal หลังจากนั้น ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้ หรือกระเช้าผลไม้ ก็จะได้รับการจัดทำ จัดส่งถึงมือคนที่คุณรักในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง และหากมีข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นใดๆ ที่นี่ก็ยินดีแก้ไขให้อย่างดีที่สุด สะดวกสบาย พึงพอใจทุกขั้นตอนที่ร้านดอกไม้ ผลไม้ FruitNFlora™

ร้านดอกไม้ ผลไม้ FruitNFlora™ คัดสรรผลไม้สดคุณภาพดีหลายชนิด จัดลงกระเช้าผลไม้เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักได้ทุกโอกาส นอกจากประโยชน์ต่อสุขภาพ และการสื่อความหมายถึงความห่วงใยแล้ว กระเช้าผลไม้ยังสื่อถึงความเป็นมงคล เพราะโดยปกติ ผลไม้ก็บรรจุความหมายของความเจริญรุ่งเรือง การประสบความสำเร็จ เหมือนต้นไม้ที่ผลิดอกออกผล และนอกจากนั้น ผลไม้แต่ละชนิดก็ยังมีความหมายดีๆ ในตัวเอง ยกตัวอย่างเช่น

แอปเปิ้ล – สำหรับชาวจีน แอปเปิ้ล เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข ส่วนในวัฒนธรรมอื่น หมายความได้ทั้ง สติปัญญา ความสุข ความสมบูรณ์ และการคงความอ่อนเยาว์

สาลี่ – ในวัฒนธรรมกรีกและโรมัน สาลี่เป็นของบูชาเทพี 3 องค์ คือ เฮรา เทพีแห่งสตรีและการสมรส, อโฟรไดท์ (หรือวีนัส) เทพีแห่งความรักและความงาม, โพโมนา เทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์ ส่วนในวัฒนธรรมจีน สาลี่ คือสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์ คุณงามความดีที่คงอยู่ตลอดไป เพราะต้นสาลี่ยืนต้นอยู่ได้ยาวนานมาก

ส้ม – ชาวจีนเชื่อว่าหมายถึงความโชคดี ความเป็นสิริมงคล

องุ่น – สำหรับชาวตะวันตก องุ่นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง และความสำเร็จในความรัก

สนใจสอบถามกระเช้าของขวัญแบรนด์ราคาถูกได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-026-3337

เว็บไซต์ :  www.fruitnflora.com


Asiaking Jaksan

กระเช้าของขวัญ

Asiaking Jaksan ศูนย์รวมเครื่องจักสาน ตะกร้า กระเช้าหวาย กระเช้าเปล่าราคาถูก ถาดสาน ถังสาน และเครื่องใช้ในบ้าน เหมาะสำหรับโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ ใช้ภายในครัวเรือน และเหมาะสำหรับการให้เป็นของขวัญของฝาก โดยมีรายละเอียดแต่ละชนิด คือ

– กระเช้า Gift Basket

การมอบกระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพเป็นการแสดงความเคารพนับถือผู้ใหญ่และถือว่าเป็นการมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน ทุกคนสามารถมอบกระเช้าของขวัญได้ในทุกโอกาส ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น กระเช้าดอกไม้ กระเช้าผลไม้ กระเช้าของขวัญเพื่อสุขภาพ กระเช้าของขวัญ เอเชียคิงส์จักสาน ที่นี่มีกระเช้าเปล่าราคาถูกหลากหลายรูปแบบให้เลือกใช้ได้ตามความต้องการ

– ตะกร้าปิกนิก Picnic Basket

ตะกร้าปิกนิกบุผ้า เหมาะสำหรับใส่อาหารไปกินเล่นรับลม chill chill หรือจะใส่ของมอบเป็นของขวัญแทนกระเช้าก็เก๋และถูกใจผู้รับค่ะ 
ป.ล. มีทั้งตะกร้าเปล่า และตะกร้าพร้อมอุปกรณ์ปิกนิกนะคะ

– ตะกร้าจีน

ตะกร้าจีน ตะกร้าจีนโบราณ เป็นตะกร้าม้ไผ่สาน ในอดีตคนจีนแต้จิ๋ว และฮกเกี๊ยน นิยมใช้ใส่อาหาร เช่น หมู ไก่ เป็ด ซาลาเปา หรือผลไม้ ของแห้ง ขนมเปี๊ย โดยส่วนมากมักจะใช้ตะกร้านี้ในเทศกาล หรืองานมงคลต่างๆ เช่น ใช้ใส่ขนมหวาน ของหมั้น ในงานแต่งงาน ใส่ของขวัญงานแซยิด หรือใส่ของไหว้ในเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น

– ถัง Tank

ถังสาน ถังหวาย ถังไม้ไผ่ ตะกร้าสาน มีประโยชน์ใช้สอยหลากหลาย ทั้งเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น นำไปใส่เสื้อผ้าที่ต้องการนำไปซักรีด ใส่ต้นไม้เล็ก เพื่อใช้ประดับตกแต่งให้ห้องสวยงาม หรือจะนำไปเป็นอุปกรณ์ประกอบการค้าใช้ใส่สินค้าเพื่อวางจำหน่าย ก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบ

– ถาด Tray

ถาด ถาดสาน ถาดหวาย ถาดไม้ไผ่ เหมาะสำหรับใช้วางอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู กระดาษเช็ดหน้า อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำ ห้องสปา หรือใช้เพื่อวางขนมขบเคึ้ยวต่างๆ 

– กล่อง Box       

กล่องสาน กล่องไม้ไผ่ ตะกร้าไม้ไผ่ มีฝาปิด สานละเอียด แข็งแรง เหมาะสำหรับใส่สิ่งของกระจุกกระจิก หรือใช้เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์สินค้าต่างๆ

– ตระกร้าไวน์

ตะกร้าไวน์ ตะกร้าใส่ไวน์ กล่องใส่ไวน์ กระเช้าไวน์ ขนาดพอดีกับขวดไวน์ มีหลายแบบให้เลือกสรร หรือจะนำตะกร้าไปใส่น้ำผลไม้ เพื่อมอบเป็นของขวัญก็ได้เช่นกัน

ฯลฯ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-2126602,  02-2126603

เว็บไซต์: www.asiakingjaksan.com


WISH

กระเช้าของขวัญ

WISH คือหนึ่งในบริการกระเช้าของขวัญที่ดีที่สุดด้วยดีไซน์ที่ไม่ซ้ำใคร พร้อมบริการส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีความรับผิดชอบ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการ ‘เลือกสรรที่ดีที่สุด’ สำหรับคุณและคนที่คุณรัก WISH หวังอย่างยิ่งที่จะได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณที่มีสไตล์และเซนส์การเลือกของขวัญและออกแบบกระเช้า นอกจากนี้WISHยังขอรับประกันว่าได้คัดสรรเฉพาะผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมี่ยมทั้งเรื่องของคุณภาพและรสชาติ เพราะทุกสินค้าล้วนผ่านการทดสอบแล้วทั้งสิ้นจากทีมที่นี่

WISH ไม่ได้มีตัวเลือกเพียงแค่กระเช้าของขวัญเท่านั้น ที่นี่ยังมีกล่องหลากหลายขนาดให้คุณเลือกซื้อในคอลเลคชั่นใหม่เพื่อให้เหมาะกับทุกโอกาสพิเศษของคุณ นอกจากนี้ยังมีบริการเดลิเวอรี่ที่การันตีว่าของขวัญจากที่นี่จะอยู่ในสภาพดีที่สุดดังที่คุณคาดหวังไว้

ช่วงเทศกาลและโอกาสพิเศษของ WISH ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปฏิทินเพียงเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับคุณลูกค้าอีกด้วย เพราะที่นี่เล็งเห็นว่าโอกาสพิเศษแห่งการส่งมอบของขวัญและความปรารถนาดีนั้นแตกต่างกันสำหรับแต่ละท่าน เพราะเหตุนี้จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการคุณตลอดทั้งปี

สุดท้ายนี้ WISH ขอให้คำสัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพราะต้องการส่งมอบเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:092-927-5224

เว็บไซต์:  wish.in.th


JUST YOU GIFT

กระเช้าของขวัญ

ร้าน JUST YOU GIFT (จัสยูกิ๊ฟ) จำหน่ายของขวัญสำหรับทุกวาระโอกาส พร้อมบริการจัดส่งถึงผู้รับทั่วประเทศ สินค้าเป็นผลไม้นำเข้าคุณภาพดี จากหลากหลายประเทศทั่วโลก นำมาจัดลงกล่องของขวัญ “JustU” ที่ถูกออกแบบ อย่างสวยหรูมีสไตล์ไม่เหมือนใคร เป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้าน “JUST YOU GIFT “
ใช้มอบแทนความรู้สึกดีๆ จากผู้ให้ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับ ดังสโลแกนของเราที่ว่า …the Special Gift for the Special One… สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 097-202-6565

เว็บไซต์: www.justyougift.com

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thai Best Brands
Logo