10 คลินิกตัดกระเพาะลดอ้วน ที่คนนิยมใช้บริการ

10 คลินิกตัดกระเพาะลดอ้วน ที่คนนิยมใช้บริการ

การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน’ คืออะไร?

การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน เป็นการผ่าตัดลดขนาดของกระเพาะอาหารให้เล็กลงกว่าเดิม ซึ่งอาจมีการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนทางเดินอาหารใหม่ ทำให้การดูดซึมอาหารลดลง โดยทั้ง 2 กลไกลนี้จะทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกอิ่มเร็วขึ้น ส่งผลให้น้ำหนักลดลง ซึ่งการผ่าตัดกระเพาะอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก ลดความอ้วน เป็นวิธีที่เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคอ้วน ที่ไม่สามารถลดน้ำหนักด้วยตัวเองและมีโรคแทรกซ้อน ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต

 การผ่าตัดกระเพราะลดความอ้วน’ เหมาะกับใครบ้าง?

 1. ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 40 เนื่องจากจะวัดจากเกณฑ์น้ำหนักตัวในการตัดสินใจไม่ได้ ต้องใช้ค่าดัชนีมวลกายในการวัดเพื่อความแม่นยำและถูกต้อง
 2. ผู้ที่มีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก. ต่อ ตร.ม. ซึ่งมีโรคที่เกิดจากโรคอ้วนร่วมด้วย เช่น เบาหวาน, ความดัน, มีอาการหยุดหายใจขณะหลับ

วิธี ‘การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน’ มีกี่วิธี? อะไรบ้าง?

            โดยทั่วไปการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดความอ้วน จะมี 2 วิธีหลัก ๆ คือ

1.วิธีการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักแบบสลีฟ (Laparoscopic Sleeve Gastrectomy) เป็นวิธีผ่าตัดลดขนาดกระเพาอาหารให้เล็กลงอย่างเดียว ซึ่งขนาดกระเพาะอาหารหลังการผ่าตัดต้องมีความเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย โดยกระเพาะอาหารส่วนที่ตัดออกไปจะเป็นส่วนผลิตฮอร์โมนให้หิว ดังนั้นวิธีนี้จะมีผลเรื่องการลดปริมาณอาหารเข้าสู่ร่างกาย และมีการปรับฮอร์โมน การผ่าตัดวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่อ้วนมากและไม่สามารถทำการผ่าตัดแบบบายพาส

              ข้อดี

 • ช่วยให้รู้สึกหิวน้อยลง เนื่องจากมีการผ่าตัดนำส่วนที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมความหิวออกไป
 • ทำให้น้ำหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีความรวดเร็ว โดยเมื่อพ้นระยะการปรับตัว ผู้รักษาจะทานอาหารได้ตามปกติ แต่ทานได้ในปริมาณน้อยลงมาก
 • วิธีนี้เป็นการช่วยบรรเทาอาการของโรคเรื้อรังที่เกิดจากความอ้วน เช่น เบาหวาน, ความดัน เป็นต้น

              ข้อเสีย

 • วิธีนี้ไม่สามารถทำกับผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนได้ และไม่เหมาะกับผู้ที่เคยปรับขนาดกระเพาะด้วยการใส่ห่วงมาก่อน
 • ความเสี่ยงมีมากขึ้น หากแพทย์ไม่เชี่ยวชาญพอ หรือผู้ที่รับการรักษามีน้ำหนักตัวมากเกินโดยไม่เตรียมตัวก่อน
 • ในช่วงสองอาทิตย์แรกหลังผ่าตัดใหม่ ต้องทานอาหารเหลวก่อนเท่านั้น

2.วิธีการผ่าตัดกระเพาะแบบบายพาส (Laparoscopic Gastric Bypass) เป็นวิธีผ่าตัดรูปแบบมาตรฐานที่สุด โดยจะเป็นการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหาร ร่วมกับการทำทางเดินอาหารใหม่ ทำให้ลดการดูดซึม ลดปริมาณแคลอรี่ และปรับฮอร์โมน เป็นวิธีที่ทำให้กระเพาะไม่เกิดแรงดันสูง เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน หรือไม่สามารถทำการผ่าตัดแบบสลีฟได้ วิธีนี้เป็นวิธีผ่าตัดที่มีขั้นตอนมาก และใช้เวลาในการผ่าตัดมากกว่า แต่สามารถลดน้ำหนักได้มากและนาน

ข้อดี

 • ช่วยทำให้รู้สึกหิวน้อยลง เป็นวิธีลดน้ำหนักได้มากที่สุด
 • สามารถรักษาโรคเบาหวานได้ ในรายที่พึ่งเป็นไม่นาน และยังเป็นไม่มากนัก

วิธีผ่าตัดนี้เป็นทางเลือกการแก้ไขกรณีผ่าตัดแบบอื่น ๆ ไม่ข้อเสีย

 • ได้ผล
 • เป็นวิธีการผ่าตัดที่มีความซับซ้อน มีหลายจุด ใช้ระยะเวลานาน
 • อาจมีโรคแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด หาแพทย์ผู้รักษาเชี่ยวชาญไม่มากพอ
 • วิธีนี้พบปัญหาการดูดซึมสารอาหารในบางราย แก้โดยทานวิตามิน อาหารเสริมตามคำแนะนำของแพทย์

            ข้อควรรู้เกี่ยวกับ การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน’

 • ผู้ที่ต้องการผ่าตัดกระเพาะอาหาร เพื่อลดน้ำหนัก ต้องมีการตรวจดัชนีมวลกาย หรือ BMI ก่อนทุกครั้ง เพื่อประเมินว่ามีภาวะโรคอ้วนหรือไม่ โดยหากได้ลองลดน้ำหนัก คุมอาหาร หรือมีการออกกำลังกายอย่างเต็มที่แล้ว แต่น้ำหนักยังไม่ลดได้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำสำหรับการผ่าตัด
 • ต้องมีการพยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองก่อนอย่างน้อย 5 – 10% เพื่อให้ผ่าตัดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • โดยปกติการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน จะเป็นการผ่าตัดโดยการส่องกล้อง ทำให้แผลมีขนาดเล็กประมาณ 2 – 3 นิ้ว มีความเจ็บน้อย สามารถฟื้นตัวได้ไว
 • ในการผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน ควรปรึกษาและดูแลรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คลินิก และโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานการรับรอง มีคุณภาพ และความปลอดภัย

              วิธีการเตรียมตัว ‘ก่อน’ เข้ารับการผ่าตัดกระเพาะ ลดความอ้วน

 • มีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างน้อยก่อน 2 อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัวก่อนผ่าตัด
 • รับคำแนะนำเกี่ยวกับโภชนาการจากแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งควรลดน้ำหนักเองก่อน 3 – 5 กก. และต้องทดสอบสภาวะจิตใจเพื่อทดสอบความพร้อมในการทำ และมีความพร้อมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านการทานอาหาร หลังการผ่าตัด
 • หยุดการสูบบุหรี่ก่อนผ่าตัด 2 อาทิตย์ และต้องหยุดหลังผ่าตัด เพื่อลดความเสี่ยง
 • ประเมินภาวะของโรคที่เป็นอยู่ เพื่อตรวจเช็คว่าสามารถควบคุมและเข้าผ่าตัดได้
 • แจ้งแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการทานยาหรืออาหารเสริม ว่าต้องหยุดทานตัวไหนหรือไม่

            โดยผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษา ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง

              การดูแล หลัง’ การผ่าตัดกระเพาะ ลดความอ้วน

 • หลังการผ่าตัดจะได้รับการควบคุมอาหารทันที เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง
 • เนื่องจากเป็นการผ่าตัดแบบส่องกล้อง จึงสามารถฟื้นตัวได้ไว สามารถพักฟื้นที่โรงพยาบาล 1 – 2 คืน แล้วกลับบ้านได้ ซึ่งต้องฟังคำแนะนำ และอยู่ที่ดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย

              · มาพบแพทย์ให้ตรงตามนัดทุกครั้ง

10 คลินิกตัดกระเพาะลดอ้วน ที่คนนิยมใช้บริการ

รัตตินันท์คลินิก (Rattinan Clinic)

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก

รัตตินันท์คลินิก (Rattinan Clinic) เป็นคลินิกที่ให้บริการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก (bariatric surgery) นำทีมโดยน.อ นพ.ปณต ยิ้มเจริญ ศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญพิเศษด้านศัลยศาสตร์ส่องกล้อง ศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักจากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชและโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดกระเพาะมายาวนานกว่า 30 ปี รวมถึงได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิจากสหรัฐอเมริกา นายแพทย์ปณต พร้อมด้วยทีมแพทย์ประจำคลินิกและนักโภชนากรกว่า 10 ท่านทำหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาผู้ป่วยตลอดระยะเวลา 1 ปีภายหลังทำการรักษา นอกจากนี้ยังรับหน้าที่แพทย์สอนผ่าตัดกระเพาะอาหารให้กับแพทย์ท่านอื่นๆ ทั่วภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย
ถึงแม้ว่า การผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน จะไม่นับว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่ก็ตาม แต่ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงกับคนไข้ได้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งจากประสบการณ์ของ นายแพทย์ปณต ที่มีเคสผ่าตัดกระเพาะกว่า 300 ครั้ง/ปี และสำเร็จทุกเคสนั้น ท่านจะมีเทคนิคเฉพาะ ที่เรียกว่า Double Lock คือการเย็บกระเพาะสองชั้นเพื่อป้องกันการรั่วหรือการขยายออกของกระเพาะในอนาคต ซึ่งมีที่รัตตินันท์คลินิกเพียงที่เดียว
และด้วยความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การรักษาที่เห็นผลที่ชัดเจน บวกกับการรักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานแล้ว ทำให้รัตตินันท์คลินิก ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีชาวต่างชาติเดินทางมาเข้ารับการรักษาและขอคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

ทำไมต้องผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก ที่รัตตินันท์คลินิก (Rattinan Clinic)
1. ได้รับคำแนะนำ และคำปรึกษา จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ได้รับการผ่าตัดโดยตรงจากทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหาร และการผ่าตัดโรคอ้วนจากสหรัฐอเมริกา
3. ใช้เทคนิค Double Lock เพิ่มความปลอดภัยให้คนไข้มากขึ้น ซึ่งเป็นเทคนิคของ นพ.ปณต มีที่รัตตินันท์คลินิกเพียงที่เดียว
4. ได้รับการดูแลหลังการผ่าตัดจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมโรคอ้วน และเบาหวานโดยตรง
5. ทำการผ่าตัดในโรงพยาบาลชั้นนำ ในเครือ BDMS ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล
6. มีการติดตามผลและดูแลหลังการผ่าตัดนานถึง 1 ปี
7. มีเคสผ่าตัดกระเพาะ กว่า 300 ครั้ง/ปี ซึ่งที่ผ่านมา การผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักสำเร็จทุกเคส
8. รัตตินันท์คลินิกมีมาตรฐานในการรักษาที่สามารถเชื่อถือได้ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีชาวต่างชาติเดินทางมาเข้ารับการรักษา และขอคำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

สนใจติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

รัตตินันท์คลินิก อาคารสิทธิวรกิจ (The Fifith) ชั้นที่ 12 A ถนนสีลม ซอย 3

เวลาให้บริการ : จันทร์ ถึง เสาร์ เวลา 10.00 น. – 20.00 น., หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เว็บไซต์ : www.rattinan.com

แอดไลน์ : @rattinanclinic

FB : facebook.com/rattinanclinic

เบอร์โทรศัพท์: 086 570 7040 , 086 323 4040


Bangpakok 9 International Hospital

รีวิวผ่าตัดกระเพาะ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กร JCI และ HA ซึ่งการรักษาโรคอ้วนที่โรงพยาบาลบางปะกอก จะให้การรักษาด้วยวิธีใส่บอลลูนในกระเพาะอาหารที่จะทำให้รู้สึกอิ่มตลอดเวลา และทานอาหารได้น้อยลงกว่าเดิม มีภาวะแทรกซ้อนน้อย และสามารถลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 20 – 30 กิโลกรัมต่อปี แต่ก่อนการรักษาจะต้องมีการประเมินก่อนว่าเข้าเกณฑ์บ่งชี้ในการผ่าตัดหรือไม่

ชื่อคลินิก : Bangpakok 9 International Hospital

ประเภทการบริการ :  ใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Gastric Balloon)

ช่องทางการติดต่อ : www.bangpakokhospital.com


PHAYATHAI Hospital

การผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้อง

โรงพยาบาลพญาไท ให้การบริการด้วยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่มีชื่อเสียง บริการที่เป็นเลิศ ภายใต้ปรัชญาการบริหาร ด้วยการเน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาของผู้ป่วยโรคอ้วน ให้บริการผ่าตัดแบบส่องกล้อง จะมีวิธีการผ่าตัดอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ การผ่าตัดกระเพาะด้านบนให้มีขนาดเล็ก (Gastric Bypass) ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 1 ชั่วโมง พักฟื้น 3 วัน และการผ่าตัดกระเพาะให้มีรูปร่างคล้ายกล้วยหอม (Sleeve Gastrectomy) วิธีนี้จะใช้การพักฟื้น 3 วันเช่นกัน โดยแพทย์จะต้องวิเคราะห์และพูดคุยกับผู้รับการรักษาก่อน เพื่อเลือกวิธีการผ่าตัดที่เหมาะสมที่สุด และหลังจากการผ่าตัดแล้วผู้เข้ารับการรักษาต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก 4 ข้อ คือ ถ้าไม่รู้สึกหิวก็ต้องไม่กิน, ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีพลังงานสูง, ออกกำลังกายวันละ 30 นาทีต่อเนื่องทุกวัน และห้ามดื่มน้ำพร้อมมื้ออาหาร เป็นการเว้นระยะเวลาให้อาหารอยู่ในกระเพาะนานที่สุด อย่างน้อย 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง จึงจะดื่มน้ำได้ เพื่อให้รู้สึกอิ่มได้นาน

ชื่อคลินิก : PHAYATHAI Hospital

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.phyathai.com

โทรศัพท์ : 1772


Bumrungrad Hospital

ผ่าตัดกระเพาะแก้ปัญหาโรคอ้วน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ประกอบด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา มีการรักษาแบบบูรณาการที่มีคุณภาพ ให้การดูแลรักษาสุขภาพแบบครบวงจร โดยแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวุฒิบัตรในระดับสากลจากสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในส่วนของการการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะใช้วิธีการรักษาแบบ Laparoscopic Gastric Bypass เพื่อลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลง ช่วยจำกัดปริมาณอาหารที่รับประทาน ทำให้รู้สึกอิ่มเร็ว ใช้การผ่าตัดผ่านกล้อง ขั้นตอนการผ่าตัดคือจะมีการเย็บส่วนของกระเพาะอาหารให้มีขนาดประมาณ 15 – 30 มิลลิลิตร จากนั้นจึงนำมาต่อเข้ากับลำไส้เล็ก จะมีรอยแผลผ่าเล็ก ๆ ที่หน้าท้องประมาณ 5 รอย ขนาดประมาณ 0.5 – 2 ซม. จะรู้สึกเจ็บเพียงเล็กน้อย

ชื่อคลินิก : Bumrungrad Hospital

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.bumrungrad.com


Samitivej Hospital

ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ราคา

โรงพยาบาลสมิติเวช เป็นโรงพยาบาลที่ให้การักษาผู้ป่วยด้วยมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากลและเป็นที่ยอมรับโดย สถาบัน JCI ซึ่งให้การดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และทีมบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี สำหรับการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดน้ำหนักที่โรงพยาบาลสมิติเวชจะทำได้ ก็เมื่อมีดัชนีมวลกาย (BMI) สูงกว่า 40, มีดัชนีมวลกายระหว่าง 35-40 และมีปัญหาสุขภาพที่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้หากน้ำหนักลดลง หลังการผ่าตัดอาจมีความเสี่ยงบ้าง ก่อนการผ่าตัดจะมีการตรวจร่างกายก่อนว่าพร้อมหรือไม่ และหลังจากการผ่าตัดเพื่อลดน้ำหนัก ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหาร เข้าพบแพทย์และทีมผู้เชี่ยวชาญเพื่อติดตามผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ปี

ชื่อคลินิก : Samitivej Hospital

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.samitivejhospitals.com

Praram 9 Hospital

ผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน

โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้การรักษาพยาบาลด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ และมีการให้บริการด้านศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน คือเครื่อง CT Scan 640 Slice ที่สามารถสร้างภาพ 640 ภาพ ต่อการหมุนของหลอดเอกซเรย์ 1 รอบ ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการตรวจ ได้ผลตรวจถูกต้องแม่นยำ ซึ่งที่นี่มีชื่อเสียงและมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการทำหัตถการผ่าตัดแผลเล็กค่ะ ในส่วนของการผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก ที่โรงพยาบาลพระรามเก้าใช้การผ่าตัดแบบส่องกล้อง ซึ่งเป็นการผ่าตัดแผลเล็กด้วยเทคโนโลยี 4K ทำให้ฟื้นตัวไว ไม่แผลใหญ่ค่ะ และก่อนผ่าตัดจะต้องปรึกษาและประเมินสุขภาพกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับทราบข้อมูลอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง

ชื่อคลินิก : Praram9 Hospital

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.praram9.com

Line@ : @praram9hospital


Kamol Hospital

ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านการศัลยกรรมตกแต่งของประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก JCI สหรัฐอเมริกา ให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมแพทย์ประสบการณ์สูง พร้อมใช้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับโลก สำหรับการดูแลก่อนผ่าตัดที่โรงพยาบาลกมลก็จะออกแบบให้เหมาะกับผู้เข้ารับการรักษาที่มีประวัติทางการแพทย์แตกต่างกัน ใส่ใจรายละเอียดในทุกขั้นตอน รวมถึงการดูแลหลังการผ่าตัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ในส่วนของศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร เพื่อรักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery) ที่โรงพยาบาลกมลจะใช้วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง ทำให้เกิดแผลที่ท้องเพียงเล็กน้อย เทคนิคการผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารที่ให้บริการ คือ วิธีของ Gastric Bypass เป็นวิธีที่ช่วยให้ลดน้ำหนักได้มากและยาวนานที่สุด รวมทั้งยังทำให้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และไขมันในหลอดเลือดสูงที่เป็นร่วมกับโรคอ้วนหายได้ แต่ก็อาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลเซี่ยม ขาดธาตุเหล็ก หรือขาดวิตามิน และมีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนได้ แต่ภาวะแทรกซ้อนอาจน้อยลงหากการทำผ่าตัดลดน้ำหนักในสถานพยาบาล หรือศูนย์ที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการติดตามผู้ป่วยหลังผ่าตัดสม่ำเสมอ หลังการผ่าตัดจะต้องอยู่โรงพยาบาลประมาณ 3 วันจนแน่ใจว่าไม่มีภาวะแทรกซ้อน และไม่ต้องรับยาแก้ปวด

ชื่อคลินิก : Kamol Hospital 

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.kamolhospital.com

Line@ : @kamolhospital


คลินิกผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลศิริราช

ผ่าตัดกระเพาะลดความอ้วน

ในปัจจุบันนี้การรักษาโรคอ้วนมีหลายวิธี อาทิเช่น การออกกำลังกาย, การรักษาด้วยยา, การควบคุมอาหาร ซึ่งวิธีในการรักษาโรคอ้วนที่ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือการรักษาโดยการผ่าตัดกระเพาะ เพื่อลดขนาดกระเพาะให้เล็กลง ใช้วิธีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (Laparoscopic surgery) ที่จะทำให้เจ็บแผลน้อย ฟื้นตัวเร็ว นอนโรงพยาบาลสั้น สำหรับการผ่าตัดกระเพาะ เพื่อรักษาโรคอ้วนที่โรงพยาบาลศิริราชจะมีเกณฑ์การรับผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัด อ้างอิงตาม National Instates of Health ปี 1991 ได้แก่ เป็นผู้ป่วยโรคอ้วนที่มี BMI มากกว่า 40 kg/m2, ผู้ป่วยโรคอ้วนที่มี BMI 35-40 kg/m2 และมีโรคประจำตัวได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวานชนิดที่ 2  ไขมันในเลือดสูง  โรคหยุดหายในขณะหลับ  โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคข้อเสื่อม เป็นต้น และผู้ป่วยโรคอ้วนที่มีอายุระหว่าง 18 – 70 ปี เป็นต้น โดยการผ่าตัดลดความอ้วน จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีโอกาสที่มีชีวิตยืนยาวขึ้น และโรคประจำตัวต่าง ๆ ลดลงจนอาจจะหายขาดได้

ชื่อคลินิก : คลินิกผ่าตัดรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลศิริราช

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.si.mahidol.ac.th/sirirajhospital/


คลินิกรักษาโรคอ้วนครบวงจร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผ่าตัดกระเพาะ bariatric Surgery

โรงพยาบาลรามาธิบดี มีศูนย์รักษาโรคอ้วนโดยเฉพาะ นั่นก็คือคลินิกรักษาโรคอ้วนครบวงจรค่ะ โดยก่อนเข้ารับการผ่าตัด จะมีการตรวจสุขภาพอย่างละเอียดก่อน เมื่อตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด ศัลยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าควรใช้การผ่าตัดรูปแบบใด และนอกจากนี้ทีมแพทย์ต้องประเมินและควบคุมโรคร่วมที่คนไข้มีให้มีความเสี่ยงต่ำที่สุด หลังจากการผ่าตัดกระเพาะเพื่อลดความอ้วน จะต้องเน้นกินโปรตีน คาร์โบไฮเดรตที่เป็นไฟเบอร์มาก ๆ เนื่องจากดูดซึมยากกว่า เช่น ผักต่าง ๆ กินไขมันให้น้อย กินวิตามินและออกกำลังกายตามที่แพทย์แนะนำ รวมทั้งมาพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ

ชื่อคลินิก : คลินิกรักษาโรคอ้วนครบวงจร โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : med.mahidol.ac.th


Bangkok Hospital (ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพ)

bariatric Surgery

โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้รับความไว้วางใจมากว่า 48 ปี มั่นใจคุณภาพและความปลอดภัยได้ด้วยมาตรฐานรับรองจากสถาบัน JCI ซึ่งเป็นองค์กรกำกับมาตรฐานด้านการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก สำหรับการผ่าตัดกระเพาะอาหารที่โรงพยาบาลกรุงเทพ จะเป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร ทำให้ร่างกายนำไขมันส่วนเกินสลายไปเป็นพลังงาน ซึ่งจะใช้หลักการว่า 6 เดือนหลังการผ่าตัด น้ำหนักของผู้เข้ารับการรักษาจะลดไปถึงจุดที่ควรจะเป็น การดูแลเป็นแบบองค์รวมซึ่งจะใช้ทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา เพื่อการดูแลอย่างดีที่สุด โดยก่อนการผ่าตัดจะต้องมีการประเมินและตรวจสุขภาพอย่างละเอียด

ชื่อคลินิก : Bangkok Hospital (ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพ)

ประเภทการบริการ :  ศัลยกรรมผ่าตัดกระเพาะอาหาร รักษาโรคอ้วน (Bariatric Surgery)

ช่องทางการติดต่อ : www.bangkokhospital.com


เพื่อการลดน้ำหนักให้ได้ผล สิ่งสำคัญเลยก็คือต้องปรับพฤติกรรมการกิน ให้ทานแต่ของที่มีประโยชน์ ควบคุมอาหาร และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าหากพบว่าทำทุกอย่างแล้วไม่สามารถลดน้ำหนักได้ การผ่าตัดกระเพาะอาหารก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษา สำหรับผู้ที่เผชิญปัญหาภาวะโรคอ้วน และอยู่ในเกณฑ์บ่งชี้ที่แพทย์ได้แจ้งไว้

ซึ่งเพื่อให้การรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ผู้ที่สนใจเข้ารับการผ่าตัดต้องปรึกษาและตรวจประเมินสุขภาพอย่างละเอียดกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อความสวยหุ่นดี สุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างปลอดภัย หวังว่าข้อมูลที่นำมาแนะนำนี้จะมีประโยชน์ในการพิจารณาเลือกคลินิก โรงพยาบาลสำหรับผู้ที่สนใจทุกท่านนะคะ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าค่ะ


Thai Best Brands
Logo