10 อันดับนมผึ้ง Royal Jelly ที่ดีที่สุดในขณะนี้ในปี 2020

10 อันดับนมผึ้ง Royal Jelly ที่ดีที่สุดในขณะนี้ในปี 2020

ในทุก ๆ วัน ร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่พอเหมาะ แต่ในบางวันนั้นมันก็มีบ้างที่เราไม่สามารถที่จะรับสารอาหารได้ครบถ้วนตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ และในขณะเดียวกันร่างกายของเราในบางครั้งก็จำเป็นที่จะต้องล้างพิษที่ตกค้างอยู่ในร่างกาย อย่างด้วยสิ่งที่เรียกว่าการดีท็อกซ์ (Detox)


นมผึ้งมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 60-70% และอุดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ เช่น โปรตีน น้ำตาล วิตามิน เกลือแร่ และกรดอะมิโน นอกจากนี้ ยังพบสารอื่นในนมผึ้ง ได้แก่ กรดไขมันเอชดีเอ (10-Hydroxy-Trans-2-Decenoic Acid) ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทในการเจริญเติบโตของผึ้ง สารแอซิติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับความรู้สึกและกลไกการทำงานของร่างกาย รวมถึงฮอร์โมนเพศ เช่น เทสโทสเตอโรน โปรเจสเตอโรน เป็นต้น ทั้งนี้สถานที่ ภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศเป็นตัวแปรที่ทำให้ส่วนประกอบของนมผึ้งแตกต่างกันออกไป หลายคนเชื่อว่าการรับประทานนมผึ้งอาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการวัยทอง กระตุ้นระบบภูมิต้านทานร่างกาย รักษาเบาหวาน รวมถึงแผลเบาหวาน เป็นต้น อีกทั้งยังเชื่อกันอีกว่าหากนำนมผึ้งทาที่หนังศีรษะอาจช่วยกระตุ้นการเจริญเติบของเส้นผมอีกด้วย ซึ่งคำกล่าวอ้างเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่ และมีหลักฐานทางการแพทย์มาดน้อยเพียงใดที่จะช่วยยืนยันสรรพคุณ ประโยชน์ และความปลอดภัยของนมผึ้งที่มีบทบาทหรือส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้

ประโยชน์ของนมผึ้งที่อาจมีต่อสุขภาพ

บรรเทาอาการวัยทอง อาการวัยทองเป็นปัญหาทางสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงวัยกลางคน ส่งผลให้เกิดอาการหลายอย่าง เช่น ช่องคลอดแห้ง แสบร้อนหรือคันในช่องคลอด เจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น อาการดังกล่าวสามารถบรรเทาลงได้ด้วยการใช้สารหล่อลื่น แต่สารหล่อลื่นส่วนใหญ่จะออกฤทธิ์ได้เพียงชั่วคราว ซึ่งนมผึ้งมีคุณสมบัติต้านจุลชีพ (Antimicrobial Activity) และมีคุณสมบัติคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน จากการศึกษาโดยให้ผู้หญิงวัยทองที่แต่งงานแล้วอายุ 50-65 ปี จำนวน 90 คน กลุ่มหนึ่งใช้ครีมที่มีส่วนผสมของนมผึ้ง 15% กลุ่มหนึ่งใช้ฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนชนิดครีมยี่ห้อหนึ่ง และอีกกลุ่มใช้สารหล่อลื่นทาบริเวณช่องคลอดเป็นเวลา 3 เดือน พบว่าครีมที่มีส่วนผสมของนมผึ้งมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยทองได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนชนิดครีมและสารหล่อลื่น ซึ่งจากผลการทดลองอาจกล่าวได้ว่าการใช้ครีมที่มีส่วนผสมของนมผึ้งอาจมีส่วนช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและบรรเทาอาการวัยทองที่เกี่ยวข้องกับช่องคลอดของผู้หญิงวัยทอง และทางผู้วิจัยยังได้ระบุอีกว่าหากเพิ่มความเข้มข้นของนมผึ้งก็อาจจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้นได้

ลดระดับไขมันในเลือด นมผึ้งมีส่วนประกอบของสารอาหารหลายชนิด หนึ่งในนั้นคือกรดไขมันสายกลาง (Medium Chain Fatty Acid) และสารประกอบที่มีคุณสมบัติช่วยลดไขมันในเลือด ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ให้ผู้หญิงวัยทองสุขภาพดีจำนวน 36 คนรับประทานนมผึ้งขนาด 150 มิลลิกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยตรวจปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ รวมถึงระดับไขมันในเลือดทั้งก่อนและหลังการทดลอง พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดอย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี (LDL) ลดลง 4.1% ระดับคอเลสเตอรอลรวม (TC) ลดลง 3.09% และระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ดี (HDL) เพิ่มขึ้น 7.7% จากผลการทดลองอาจกล่าวได้ว่าการรับประทานนมผึ้งอาจมีส่วนช่วยลดระดับไขมันในเลือดและอาจเป็นทางเลือกหนึ่งในการควบคุมอาการวัยทองที่เกี่ยวข้องกับภาวะไขมันในเลือดสูง นอกจากนี้ ยังมีอีกการศึกษาหนึ่งที่ให้อาสาสมัครซึ่งมีภาวะไขมันในเลือดสูงชนิดไม่รุนแรงจำนวน 40 คน รับประทานนมผึ้งขนาด 350 มิลลิกรัมวันละ 9 แคปซูล เป็นเวลา 3 เดือนก็แสดงให้เห็นถึงระดับไขมันในเลือดที่ลดลงเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนเพศ (Dehydroepiandrosterone Sulphate: DHEA-S) และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้อีกด้วย

บรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือน อาการก่อนมีประจำเดือนมักส่งผลในทางลบกับสุขภาพของผู้หญิง บางครั้งการรักษาโดยไม่ใช้ยาก็อาจช่วยบรรเทาให้อาการต่าง ๆ ดีขึ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาชิ้นหนึ่งที่ให้นักศึกษาแพทย์จำนวน 110 คน รับประทานนมผึ้งขนาด 1,000 มิลลิกรัมวันละ 1 ครั้ง โดยเริ่มในวันแรกที่มีประจำเดือน และรับประทานต่อเนื่องจนหมดประจำเดือนในรอบถัดไป พบว่าอาการก่อนมีประจำเดือนลดลง จากผลการทดลองอาจกล่าวได้ว่าการรับประทานนมผึ้งติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน อาจช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจำเดือนได้

รักษาแผลเบาหวาน แผลเบาหวานเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ทั่วไปในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมอาการได้ไม่ดี ส่วนใหญ่จะพบแผลเบาหวานที่บริเวณเท้า โดยเฉพาะนิ้วโป้งเท้าและปลายฝ่าเท้า ซึ่งนมผึ้งประกอบไปด้วยสารประกอบฟีนอลิคทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระ โปรตีนที่มีคุณสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรีย และกรดไขมันเอชดีเอ ที่ช่วยต้านเชื้อจุลินทรีย์ จึงคาดว่าอาจจะช่วยรักษาแผลเบาหวานได้ จากการศึกษาชิ้นหนึ่งให้ผู้ป่วยที่มีแผลเบาหวานที่ได้รับการรักษาหลักตามปกติ ทายาที่มีความเข้มข้นของนมผึ้ง 5% ในบริเวณที่เป็นแผลและปิดแผลด้วยแผ่นปิดแผลชนิดปลอดเชื้อเป็นเวลา 3 เดือนหรือจนกว่าแผลจะหาย และมีการประเมินผลสัปดาห์ละ 3 ครั้ง พบว่าใช้เวลาเฉลี่ย 41 วันจึงทำให้แผลหายดี และค่าเฉลี่ยของความยาว ความกว้าง และความลึกของแผลลดลงวันละ 0.35 มิลลิเมตร 0.28 มิลลิเมตร และ 0.11 มิลลิเมตรตามลำดับ จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่านมผึ้งอาจมีประสิทธิภาพเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาแผลเบาหวานควบคุ่ไปกับการรักษาหลัก อย่างไรก็ตามผลการศึกษาข้างต้นมีผู้เข้าร่วมการทดลองเพียง 8 คนซึ่งอาจจะเล็กเกินไปที่จะสรุปประสิทธิภาพของนมผึ้งในการรักษาแผลเบาหวาน แต่การศึกษาชิ้นหนึ่งได้แสดงให้เห็นผลลัพธ์ของนมผึ้งที่ต่างกันออกไป โดยให้ผู้ที่มีแผลเบาหวานทายาซึ่งมีความเข้มข้นของนมผึ้ง 5% ในบริเวณที่เป็นแผลเป็นเวลา 3 เดือนหรือจะกว่าแผลจะหายเช่นเดียวกัน แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่านมผึ้งมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลเบาหวานได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ใช้ยาหลอก เนื่องจากการศึกษาทั้ง 2 ชิ้นข้างต้นแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของนมผึ้งที่ตรงข้ามกัน จึงอาจยังไม่สามารถสรุปประสิทธิภาพของนมผึ้งในการรักษาแผลเบาหวานได้อย่างชัดเจน จึงจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

บรรเทาอาการอ่อนแรงจากโรคมะเร็ง อาการอ่อนแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคมะเร็งเป็นผลมาจากการรักษาทั้งการฉายรังสีหรือการทำเคมีบำบัด มักส่งผลต่ออารมณ์ จิตใจ ร่างกาย และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งการรับประทานยา การบำบัด หรือการออกกำลังกายอาจช่วยบรรเทาอาการลงได้ รวมถึงการรับประทานอาหารเสริม เช่น นมผึ้งก็อาจมีส่วนช่วยบรรเทาอาการเช่นเดียวกัน จึงสอดคล้องกับการศึกษาหนึ่งที่ให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 52 คน พบว่ากลุ่มที่รับประทานน้ำผึ้งแปรรูปและนมผึ้งขนาด 5 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 4 สัปดาห์ มีอาการอ่อนแรงจากโรคมะเร็งดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มที่ัรับประทานน้ำผึ้งบริสุทธิ์ อย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมถึงบทบาทที่แท้จริงของนมผึ้งในการบรรเทาอาการอ่อนแรงจากโรคมะเร็ง

รักษาไข้ละอองฟาง โรคภูมิแพ้ชนิดหนึ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบสนองอย่างรุนแรงกับละอองเกสรดอกไม้หรือสารอื่น ๆทำให้ผู้ป่วยมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล คันตา หูอื้อ เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาทดลองโดยให้เด็กอายุ 5-16 ปี ที่เป็นไข้ละอองฟาง จำนวน 80 คน กลุ่มหนึ่งรักษาด้วยการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนมผึ้งและอีกกลุ่มรับประทานยาหลอกเป็นเวลา 3-6 เดือน และจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูของเกสรดอกไม้ พบว่าทั้ง 2 กลุ่มยังคงพบอาการของไข้ละอองฟาง และมีระดับความรุนแรงของอาการที่ไม่ต่างกันมากนัก จากผลการศึกษาอาจกล่าวได้ว่านมผึ้งอาจไม่มีประสิทธิภาพต่อการรักษาไข้ละอองฟางและไม่สามารถบรรเทาอาการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นได้ จึงยังจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนมผึ้งในการรักษาไข้ละอองฟางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น


10 อันดับนมผึ้ง Royal Jelly ที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Nature’s King Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้งเนเจอร์คิงส์อาหารเสริมและวิตามินที่มีนมผึ้งเข้มข้นชนิดเม็ดที่เปี่ยมไปด้วยประโยชน์ของ นมผึ้งสกัดมา 100% นำเข้าจากประเทศออสเตเรีย จึงมีสารอาหารต่างๆที่ประโยชน์และจำเป็น ต่อร่างกาย อุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ โปรตีนและกรดอะมิโน เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการมีสุขภาพ และผิวพรรณดี ช่วยลดรอยหมองคล้ำ ฝ้า กระ จุดด่างดำ ช่วยทำให้ผิวนุ่ม ชุ่มชื้น ช่วยลดเลือน ริ้วรอยเหี่ยวย่น ที่เกิดขึ้นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี ทำให้คุณกลับมามีผิวสวยดูอ่อนกว่าวัย และมี สุขภาพดีได้อย่างที่คุณต้องการ วิธีรับประทาน : รับประทานวันละ 1-2 แค็ปซูลพร้อมอาหารมื้อแรกของวันเป็นประจำทุกวัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Shopee


นมผึ้ง Ausway Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากออสเตเรีย ที่สกัดจากนมผึ้งบริสุทธิ์ หรือ รอยัลเยลลี่ (Royal Jelly) เป็นสารชนิดหนึ่งที่ผลิตจากต่อมที่ชื่อว่า “ไฮโปฟาริงซ์” ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงาน ที่ทำหน้าที่เป็นผึ้งพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นครีมสีขาวคล้ายนมข้นหวานมีกลิ่นออกเปรี้ยว และรสค่อนข้างเผ็ดนิดๆ นมผึ้งคืออาหารสำหรับตัวอ่อนของผึ้งและราชินี ตัวอ่อนของผึ้งงานจะได้รับนมผึ้งเพียงไม่กี่วันแรกที่ออกจากไข่ ขณะที่ตัวอ่อนที่ได้รับคัดเลือกเป็นราชินีจะได้รับนมผึ้งนี้ตลอดชีวิต ซึ่งช่วยบำรุงให้ราชินีผึ้งมีอายุยืนนานกว่า และมีขนาดและน้ำหนักตัวมากกว่าผึ้งชนิดอื่น รวมทั้งทำให้ราชินีผึ้งสามารถออกไข่ได้วันละประมาณ 2,000-3,000 ฟอง และจะวางไข่ทุกวันตลอดอายุไข คุณสมบัติของ Royal Jelly

• แหล่งพลังงานของวิตามินบีรวม วิตามินบี1, บี2, บี3, บี5, บี6, บี9, และบี 12

• คงความอ่อนเยาว์ ชะลอวัย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี • ปรับระดับความสมดุลของฮอร์โมน • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย • ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลาย และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Shopee


นมผึ้ง Healthway Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Healthway Royal Jelly การันตี รอยัลเจลลี่ 20mg 10-HDA เป็นนมผึ้งที่ได้รับการยอมรับจากวงการเภสัชกรรมออสเตรเลีย เปี่ยมด้วยคุณค่าของนมผึ้งเข้มข้น คืนความอ่อนเยาว์ได้อย่างรวดเร็ว Pharmaceutical Grade : เป็นนมผึ้งที่ได้รับการยอมรับในวงการเภสัชกรรม ประเทศออสเตรเลีย Good Manufacturing Practice (cGMP) : มาตรฐานการผลิต GMP ประโยชน์ของนมผึ้งเกรดพรีเมียม Healthway Royal Jelly 1000mg -ช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งและอ่อนวัย ผิวขาวใส -ต่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงต่างๆ -ปรับความสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิงและชาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Shopee, Lazada


นมผึ้ง Vitatree Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Vitatree Royal Jelly Plus  นมผึ้งสูตรใหม่ !! ประโยชน์เยอะกว่าเดิม เพิ่ม Vitatree Royal Jelly plus coconut oil & Vitamin E (1600mg./แคปซูล) เพิ่มคุณประโยชน์แบบ 3ต่อ

  • นมผึ้ง ลดอาการ นอนไม่หลับ ไมเกรน วัยทอง
  • น้ำมันมะพร้าว ลดไขมันความดันเบาหวาน ลดริ้วรอย‎
  • วิตามิน อี ช่วยผลัดเซลล์ผิว ลดการอัดเสบของสิว บำรุงเล็บ บำรุงผม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Lazada


นมผึ้ง Auswellife Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Auswellife Royal Jelly นมผึ้งคุณภาพสูงที่สุด ในท้องตลาดทานได้ทุกเพศทุกวัยไม่จำกัดอายุทานได้ทั้งครอบครัวค่ะ
ไม่ผสมน้ำมัน ไร้สารเคมี นมผึ้งสดอัดเต็มเม็ดไม่ตกไขเหมือนยี่ห้ออื่นตามท้องตลาด นอนไม่หลับ ไม่หายสักที ลองเปลี่ยนความคิด และลองวิถีทางใหม่ที่ปลอดภัยกว่า กับสุขภาพที่ดีกว่าดูไหม กับ
auswellliferoyaljelly นมผึ้งเกรดดีที่สุดในตลาดนมผึ้ง ทานกับคนในครอบครัว เพราะเรารักเค้าที่สุดต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนท่านเลือกให้เรานะคะ อย่าลืมทานนมผึ้งวันละ 1 เม็ดก่อนนอนนะคะเพื่อ สุขภาพร่างกายของเราค่ะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Lazada


นมผึ้ง Nubolic Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้งนูโบลิค Royal jelly nubolic นมผึ้งนูโบลิค นมผึ้ง 6% 1 กระปุก 30 เม็ด ขนาด 1500 mgต่อเม็ด อาหารเสริมของคนรักสุขภาพ ลดความเครียด ชะลอวัย วิธีรับประทาน ทานวันละเม็ด หลังอาหารเช้า หรือก่อนนอน นมผึ้ง Nubolic ช่วยบำรุงสุขภาพ เครียด ปวดหัว ปวดประจำเดือน ร่างกายอ่อนล้า หน้าตาไม่สดใส ———————– Nubolic Royal jelly 1500 mg 6% 10-HDA นมผึ้งหรือ Royal Jelly เป็นอาหารเสริมที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย นมผึ้ง ประกอบไปด้วยวิตามินมากกว่า 20 ชนิด เกลือแร่ 17 ชนิด และกรดอะมิโนกว่า 17 ชนิด นมผึ้งสดจาก ออสเตรเลีย พรีเมียมจากฟาร์ม สดๆ คุณภาพสูง นมผึ้ง Nubolic สูตรเข้มข้น 1500 mg มีประโยชน์ และสรรพคุณมากมาย อุดมไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย โปรตีน และ วิตามินหลายชนิด อัดแน่นในซอพเจลพรีเมียม อาทิ เช่น ✔️ วิตามิน A , B-Complex , C , E , D ✔️ Lecithin เลซิทิน ✔️ Coconut Oil น้ำมันมะพร้าว ✔️ 6% 10-HDA ✔️ Amino Acid กรดอะมิโน นมผึ้ง Nubolic Royal Jelly 1500 mg สรรพคุณ ดีอย่างไร ✔️ ช่วยให้นอนหลับสนิท ✔️ ให้ร่างกายสดชื่นทุกครั้งที่ตื่นนอน ไม่เพลีย ✔️ บำรุงผิวพรรณ ให้อ่อนเยาว์ดูสดใส ✔️ เพิมพลังงาน วิธีทาน นมผึ้ง รับประทานเพียง วันละ 1 เม็ดเท่านั้น เลือกเวลาใด เวลาหนึ่ง ตามนี้นะคะ 1. ทาน นมผึ้ง ก่อนอาหาร 30 นาที –> การทาน นมผึ้ง ก่อนอาหาร จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้น 2. ทาน นมผึ้ง หลังอาหาร ทันที –> นมผึ้ง จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร และช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้น 3. ทาน นมผึ้งก่อนนอน –> การทาน นมผึ้ง ก่อนนอน จะช่วยทำให้พักผ่อนได้ดีขึ้น และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กลับมาทำงานเป็นปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Lazada


นมผึ้ง Healthy Care Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

เฮลตี้แคร์ นมผึ้ง ออสเตรเลีย Healthy Care Royal Jelly 1000 365 Capsules นมผึ้ง 1000 มก. นมผึ้งช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นไม่อ่อนเพลีย เพราะมีวิตามิน B ซึ่งช่วยให้เรารู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่า และต้านทานความเครียด ช่วยลดการเจริญเติบโตของผมหงอก และสำหรับคนอยากมีบุตร นมผึ้งช่วยให้ฮอร์โมนบาลานซ์ทั้งชายหญิง ในฝ่ายชายคือช่วยให้สเปิร์มมีปริมาณปกติไม่ลดต่ำลง ซึ่งตรงนี้ถ้าหากขาดวิตามินบี มีสิทธิเกิดอาการเป็นหมันหรือผมร่วงได้ ช่วยคงความอ่อนเยาว์ ชะลอริ้วรอย ช่วยให้ผิวมีความยืดหยุ่น ไม่แก่ง่าย เป็นสาวสองพันปี ปรับสมดุลฮอร์โมน ช่วยควบคุมทั้งเพศชายและหญิง และ ควมคุมต่อมไร้ท่อต่างๆ บรรเทาอากาศปวดประจำเดือนและชะลอและลดอาการวัยทอง ช่วยลดปัญหาอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ และช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญ เพิ่มความแข็งแรงของภูมิต้านทานเนื่องจากมีสารประกอบต่างๆที่คล้ายโปรตีนที่เพิ่มความแข็งแรงให้ระบบภูมิคุ้มกัน ช่วยต้านอนุมูลอิสระ ขจัดไขมันตกค้างในตับ และลดคลอเรสเตอรอลและน้ำตาลในเส้นเลือด และเพิ่มการดึดซึมออกซิเจนให้เส้นเลือดแดง เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก

วิธีรับประทาน: จะได้ผลดีควรทานก่อนนอน (ตอนท้องว่าง) ครั้งละ 1-2 แคปซูล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Lazada


นมผึ้ง Royal Bee Maxi Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Royal Bee Maxi Royal Jelly 7% 10HDA นมผึ้ง (Royal Jelly) เป็นสารชนิดหนึ่งที่ผลิตจากต่อมที่ชื่อว่า ไฮโปฟาริงซ์ ที่อยู่บริเวณส่วนหัวของผึ้งงาน ที่ทำหน้าที่เป็นผึ้งพี่เลี้ยง มีลักษณะเป็นครีมสีขาวคล้ายนมข้นหวานมีกลิ่นออกเปรี้ยว และรสค่อนข้างเผ็ดนิดๆ นมผึ้งคืออาหารสำหรับตัวอ่อนของผึ้งและราชินี ตัวอ่อนของผึ้งงานจะได้รับนมผึ้งเพียงไม่กี่วันแรกที่ออกจากไข่ ขณะที่ตัวอ่อนที่ได้รับคัดเลือกเป็นราชินีจะได้รับนมผึ้งนี้ตลอดชีวิต ซึ่งช่วยบำรุงให้ราชินีผึ้งมีอายุยืนนานกว่า และมีขนาดและน้ำหนักตัวมากกว่าผึ้งชนิดอื่น รวมทั้งทำให้ราชินีผึ้งสามารถออกไข่ได้วันละประมาณ 2,000-3,000 ฟอง และจะวางไข่ทุกวันตลอดอายุไข คุณสมบัติของ Royal Jelly – แหล่งพลังงานของวิตามินบีรวม วิตามินบี1, บี2, บี3, บี5, บี6, บี9, และบี 12 – คงความอ่อนเยาว์ ชะลอวัย ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้เป็นอย่างดี – ปรับระดับความสมดุลของฮอร์โมน – ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของระบบทำงานต่างๆ ภายในร่างกาย – ซ่อมแซมเซลล์ผิวที่ถูกทำลาย และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทน 10-HDA คืออะไร 10-Hydroxy -2- Decenoid Acid (HDA) เป็นสารพิเศษที่ค้นพบในนมผึ้งเท่านั้น และมีหน้าที่สำคัญในการปรับระบบการทำงานของร่างกาย ด้วยการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน adrenaline และทำหน้าที่ส่งผ่านการสั่งงานของประสาท บำรุงระบบประสาทให้ดีขึ้น นมผึ้ง ของ รอยัลบี ดีกว่ายังไง – นมผึ้ง 7% 10HDA มี อย. เข้มข้น 1,500mg. – ความเข้มข้นสูงสุด เทียบเท่านมผึ้งสด 1,500 มก. – ผลิตจาก นมผึ้ง 7% 10HDA – เป็นนมผึ้งสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อน คงคุณภาพสูงสุด – ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ทานแล้วไม่อ้วน – เป็น นมผึ้ง royaljelly บริสุทธิ์ 100% ไม่แต่งสี แต่งกลิ่น – ปลอดภัย ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา – บรรจุในรูปแบบเม็ดแคปซูล เม็ดเล็กรับประทานง่าย – เก็บรักษาง่าย คงคุณภาพสูง ส่วนประกอบสำคัญของ Royal Bee ใน 1 แคปซูล ไลโอฟิไลซ์ รอยัลเยลลี 500 มิลลิกรัม (500 มก. เทียบเท่ารอยัลเยลลี่สด 1,500 มก.) Brand : Royal Bee ปริมาณ : 30 Caps. วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล ก่อนอาหารเช้า หรือ ก่อนนอน ประเทศต้นกำเนิด : Australia จุดเด่น : บำรุงร่างกาย พร้อมคงความอ่อนเยาว์ อายุการใช้งาน : 3 ปีนับจากวันที่ผลิต (ดูวันหมดอายุที่บรรจุภัณฑ์) ความเหมาะสม : เหมาะสำหรับทุกสภาพผิว เลขที่จดแจ้ง : 50-1-02237-1-0025

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Shopee


ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมผึ้ง GO Healthy Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง GO Healthy Royal Jelly ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนมผึ้ง นำเข้าจากนิวซีแลนด์ เกรดคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ดีกว่าที่ขายในไทยแน่นอน ประโยชน์ของนมผึ้ง 1.เป็นยาอายุวัฒะที่อัศจรรย์ด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยในการชะลอวัยและทำให้สุขภาพแข็งแรง 2.นมผึ้งเป็นแหล่งของสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์มาก และมนุษย์ก็จำเป็นต้องรับประทานเช่นกัน 3.มีส่วนช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส ช่วยลดปัญหาของสิว ฝ้า กระ ได้ 4.ช่วยในการรักษาหวัดและหอบหืด 5.ช่วยในการเจริญอาหาร 6.ช่วยในการเจริญเติบโตของสมองและร่างกาย 7.ช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนและชะลอการเกิดริ้วได้ 8.ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดและช่วยขจัดไขมันที่ตกค้างในตับ 9.ช่วยลดความดันโลหิตและการขยายตัวของหลอดเลือดได้ 10.ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด 11.ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 12.ช่วยในการรักษาบาดแผลให้หายเร็วยิ่งขึ้น 13.ช่วยป้องกันการเกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร 14.ทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารและมีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ดีมากขึ้น 15.ช่วยให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีขึ้น มีผลทำให้ช่วยป้องกันภาวะกระดูกพรุน เพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก 16.ช่วยบำรุงเส้นผมให้มีสุขภาพแข็งแรง 17.มีส่วนช่วยบรรเทาอาการเครียดและช่วยต่อต้านความเครียด 18.ช่วยต่อต้านสารกัมมันตรังสีและช่วยยับยั้งการลุกลามของเซลล์มะเร็งในร่างกาย ผู้ป่วยมะเร็งในระยะแพร่กระจาย เมื่อรับประทานนมผึ้งจะช่วยลดการอักเสบของก้อนมะเร็งได้ 19.ช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อดื้อยาต่าง ๆได้หลายชนิด 20.ช่วยต่อต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราบริเวณผิวหนังได้ดี 21.ช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างการทำงานและปรับสมดุลของฮอร์โมนเพศหญิง ขนาดและวิธีรับประทาน รับประทาน ครั้งละ 1-3 เม็ดต่อวัน โดยแนะนำให้ทานตอนท้องว่างจะดีที่สุด 1 ขวดมีทั้งหมด 180 softgel ทานได้นาน 2-4 เดือน คุ้มสุดๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Shopee


นมผึ้ง COSTAR Royal Jelly

นมผึ้งที่ดีที่สุด

นมผึ้ง Costar Royal Jelly นมผึ้งจากออสเตรเลีย สูตรเข้มข้น. 1610 mg ทานได้ 1 ปีเต็ม อาหารเสริมมีองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยเรื่องบำรุงผิวพรรณและสามารถทำให้ความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายเข้าสู่ภาวะที่สมดุลขึ้น เมื่อฮอร์โมนต่างๆ ขาดความสมดุล รอบเดือนไม่มีความสม่ำเสมอ วิตกกังวลกับการปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย การย่างสู่วัยทอง ต้องการให้ความแก่ชะลอเวลา โดยเฉพาะในรายที่มีความเครียดสูง นมผึ้งเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแคลเซียม ป้องกันภาวะกระดูกพรุน ช่วยสร้างเม็ดเลือดและความแข็งแรงของกระดูกในเด็กเล็ก และคนสูงอายุ ช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก และช่วยการสร้างเม็ดเลือดแดงให้สมบูรณ์แข็งแรงขึ้น ช่วยดูดซับอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้นอีกด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Shopee

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Thai Best Brands
Logo